top of page

תקנון אתר

 1. התקנון מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס לזכר ונקבה כאחד.

 2. גולש / לקוח היינו אח לצורך תקנון זה.

 3. הסכמה לתנאי תקנון זה הינה תנאי בסיסי ומחייב לשימוש מכל סוג שהוא באתר.

 4. המשתמש באתר נדרש לקרוא בעיון את תנאי תקנון זה ולמלא אחר ההוראות בו, ומאשר שתנאי תקנון זה מקובלים עליו וישמשו כבסיס משפטי בין המשתמש לאתר.

 5. האתר XRUN.co.il משמש כאתר מסחר לרכישת מוצרי ספורט, נעליים ביגוד וכל מוצר אחר נוסף באמצעות רשת האינטרנט.

 6. החלוקה לקטגוריות באתר והכותרות נוצרו לצורך הקלה והתמצאות בלבד ואינן מחייבות.

 7. הגולש יודע ומבין כי התכנים שיועלו או יפורסמו על ידו לאתר עשויים להיות מוצגים בכלי מדיה שונים באמצעות מפעילי האתר או מי מטעם ועל ידי העלאת תכנים אלה הוא מתיר למפעילי האתר לעשות שימוש בתכנים אלו, וכי זכויות היוצרים בכל תוכן שכזה תהיה שייכת לאתר ו/או למפעיליו בלבד.

 

רכישה

 1. הסכום והמחיר עבור המוצרים המופיעים באתר כוללים מע"מ.

 2. הזמנה תושלם ישירות באמצעות האתר או לחלופין באמצעות הזמנה טלפונית במקרה הצורך.

 3. לפני ביצוע ההזמנה על הגולש למלא / למסור פרטים מזהים וכן פרטי אמצעי תשלום באמצעותו יבוצע התשלום.

 4. מבצע ההזמנה מצהיר כי הוא בעליו של אמצעי התשלום באמצעותו הוא מתכוון לבצע את הרכישה וכי הוא רשאי לעשות שימוש באמצעי התשלום ע"פ כל דין.

 5. לאחר שהגולש סיפק את כל הפרטים ההכרחיים לצורך ביצוע ההזמנה (שם, ת.ז. כתובת, פרטי המוצר, פרטי כא"ש ועוד) יבצע האתר בדיקה ויקבל אישור לתשלום. 

 6. הוצאת ההזמנה מן הכוח אל הפועל באמצעות האתר תלויה בין היתר בנכונות הפרטים אותם מסר הגולש, וכן באישור התשלום ע"י הגורם הרלוונטי.

 7. הנפקת ההזמנה על ידי האתר תלויה בהמצאות המוצר במלאי בפועל. במידה והמוצר אותו ביקש הגולש להזמין אינו קיים במלאי הוא לא יחויב על ההזמנה או לחלופין אם כבר הוא חויב, הוא יקבל החזר עבור הסכום שחויב עבור אותו המוצר. בכל מקרה מוותר הלקוח על כל עילה או טענה נוספת כלפי האתר או מפעיליו לעניין זה והוא מצהיר כי ידוע לו מראש, שאספקת המוצר תלויה בהמצאותו במלאי של האתר בפועל.

 8. ספירת ימי העסקים לצורך אספקה ומשלוח המוצר יחלו מהרגע בו התקבל אישור התשלום אמצעי התשלום ומשלוח הודעת דוא"ל ע"י האתר המאשרת את ההזמנה.

 9. במידה ולא יתקבל אישור עבור אמצעי התשלום, האתר רשאי אך אינו מחויב ליצור קשר עם הגולש כדי למצוא דרכי תשלום חלופיות ולהשלים את ההזמנה. בכל מקרה האתר אינו מחויב להודיע לגולש כי הזמנתו לא קיבלה אישור וכי ההזמנה לא הושלמה והוא שומר לעצמו את הזכות לבטל את הזמנת הלקוח בכל מקרה של בעיה מכל מין ו/או סוג שהם עם אמצעי התשלום, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי.

 10. ברור ומוסכם לגולשים כי מסירת פרטים שאינם נכונים מהווים עבירה פלילית והעושה כן  צפוי לעונשים וההליכים הקבועים בחוק.

 11. לאחר השלמת ההזמנה יקבל הגולש הודעת דוא"ל אוטומטית ממערכת האתר עם פרטי הרכישה, בכל מקרה הודעה זו אינה מחייבת ולא תשמש כראיה כלשהי, אלא הנתונים המופיעים במחשבי האתר בלבד.

 12. האתר ישלח/יספק את ההזמנה רק לאחר ששולמה התמורה, ולאחר שהתברר כי המוצר קיים במלאי.

 

 

המוצרים ומלאי

 1. המוצרים המוצגים באתר מיובאים לארץ ע"י היבואנים הרשמיים של כל מוצר או על ידי יבואני משנה או ע"י האתר.

 2. במידה ויהיה חוסר במלאי במוצר אותו מבקש הגולש להזמין האתר רשאי יהיה ליידע את הגולש בחוסר ולהציע לו מוצר חלופי.

במקרה של ביטול ההזמנה הגולש לא יחויב בתשלום ואם כבר חויב, יקבל החזר  רק עבור הסכום שחויב עבור המוצר שלא היה במלאי. במקרה בו הוזמנו מספר מוצרים ורק חלקם קיימים במלאי, ההזמנה תבוצע באופן חלקי, כך שיסופקו רק המוצרים הקיימים במלאי, והחיוב יבוצע עבור מוצרים אלה בהתאם.

בכל מקרה של חוסר במלאי, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למזמין / לגולש, לרבות עוגמת נפש אובדן הכנסה, נזק לצד שלישי או כל נזק נוסף מכל מין וסוג שהם.

 1. האתר שומר לעצמו את הזכות להציע למכירה לגולשים מוצרים שאינם מוחזקים במלאי בפועל על ידו אלא על ידי ספקים חיצוניים (Drop Shipping) וזאת בתנאי שיכול לעמוד בזמני אספקה ע"פ הוראות תקנון זה. במידה ויהיה חוסר במלאי הדין יהא כפי שפורט בסעיפים שלעיל.

 

משלוח ואספקה

 1. פרק הזמן למשלוח המוצר הוא 14 ימי עסקים אלא אם צוין אחרת בדף המוצר או ההזמנה ומופיע בפרטי ההזמנה.

 2. ימי עסקים לצורך המשלוח ואספקה ייספרו ימים ראשון – חמישי, לא כולל ימי שישי שבת חגים וערבי חג.

 3. עלויות המשלוח יפורטו לגולש בטרם ישלים את ההזמנה והם ישולמו יחד עם התשלום עבור ההזמנה.

 4. האתר כפוף לנוהלי הגוף המשלח המבצע עבורו את האספקות. לכן נוהלי הגוף המשלח יחולו גם על לקוחות האתר. האתר בכל מקרה לא יישא באחריות בכל מקרה של עיכוב או ביטול אספקה שנגרמו כתוצאה ממקרים שאינם בשליטתו לרבות שביתה / מלחמה / ליקוי בתפקוד ספקי המשנה ו/או כל עניין אחר שאינו בשליטתו.

 5. במקרה של טעות או שינוי בכתובת האספקה או סירוב הלקוח או מי מטעמו לקבל את החבילה, יישא הלקוח בעלויות המשלוח אליו וכן החזרת המוצר לכתובת האתר.

 6. במקרה של ביטול הזמנה לאחר שהטובין כבר נשלחו, הביטול יתבצע רק לאחר שהטובין יוחזרו לכתובת האתר על חשבון הלקוח, באריזתם המקורית בצורה שלמה ללא נזק פגם או קלקול כלשהו וכמובן שלא נעשה בהם כל שימוש, ובהתאם לעמידה בתנאי הדין. הלקוח יישא בעלויות ההחזרה ועמלת ביטול עסקה כפי שמופיע בחוק.

 7. במקרה של החלפת מוצר (במוצרים שניתנת החלפתם) עלויות השילוח מהלקוח לאתר ובחזרה אל הלקוח יחולו על הלקוח, ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר ושהוא באריזתו המקורית, שלם וללא פגם.

 8. האתר שומר לעצמו את הזכות לדרוש בעת אספקת הטובין את נוכחות בעל אמצעי התשלום שבאמצעותו בוצעה ההזמנה בנוסף לתעודה מזהה, וכן חתימה על שובר עסקה כתנאי למסירת הטובין. אי מילוי תנאי זה ע"י הלקוח שקולה לסירוב לקבלת החבילה כמפורט לעיל.

 

כשרות לבצע שימוש באתר

 1. להלן יפורטו הלקוחות הרשאים להשתמש ולבצע הזמנות באתר וכל התנאים שעליהם למלא.

 1. לקוח שמלאו לו 18 או לחלופין לקוח שטרם מלאו לו 18 אך כשיר בצע הזמנה ובעל אישור בכתב מהאפוטרופוס לבצע הזמנות.

 2. הלקוח נושא ת.ז. ישראלית או דרכון בתוקף או מייצג תאגיד המוכר ורשום במדינת ישראל. 

 3. בבעלות הלקוח יש ישראלי אמצעי תשלום בתוקף לשימוש בישראל וכן הלקוח הוא בעל תיבת דוא"ל פעילה.

 

 1. בנוסף לכל האמור לעיל בעלי האתר יהיו רשאים למנוע מגולש להשתמש, לפעול או לבצע הזמנה באתר ע"פ שיקול דעתם הבלעדית.

 

פרטיות המשתמשים

 1. האתר מתחייב כי המידע האישי שיימסר לו על ידי המשתמשים יישאר חסוי, פרט לעובדי האתר הזקוקים לפרטים אלה לצורך מילוי תפקידם.

 2. האתר ישתמש באמצעי אבטחה סבירים על מנת להגן על פרטי המשתמשים. האתר לא יישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לגולשים במקרים שאינם נתונים לשליטתו שבהם יאבד המידע או ייעשה בו שימוש לרעה.

 3. האתר לא יישא באחריות לנזקים ישירים או עקיפים כל שהם שיגרמו כתוצאה משימוש באתר או בהמשך לו.

 

 

מדיניות החזרה וביטול עסקה

ביטול הזמנה האמור בסעיף זה הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

 1. ביטול הזמנה ו/או החזרת המוצר ייעשה בתוך 14 ימי עסקים מיום הרכישה או קבלת המוצר, האתר לא יקבל חזרה מוצר ולא יבטל עסקה לאחר 14 יום בשום אופן.

 2. ביטול ההזמנה ייעשה באמצעות הטלפון או פניה בדוא"ל למוקד השרות של האתר במקרים שבהם המוצר טרם יצא ממחסני האתר, או באמצעות העברתו למחסני האתר בתוך 14 ימי עסקים מיום ביצוע הרכישה, במקרה שבו המוצר נשלח כבר ללקוח.בכל מקרה של ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח כבר אל הלקוח, יש לצרף למוצר חשבונית רכישה מקורית, ופרטים מלאים של אמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה ו/או כל דבר נוסף הנדרש בהתאם לדין.

 3. הלקוח יחזיר את המוצר לכתובת האתר כשהמוצר במצב חדש ללא נזק ושלא נעשה בו כל שימוש כשהוא באריזתו המקורית וכשהוא נושא את כל התוויות שהיו מחוברות אליו בשעת קבלת המוצר. במידה והלקוח קיבל יחד עם המוצר עזרים נלווים ללא חיוב ישיב גם אותם יחד עם המוצר. בכל מקרה שיקול הדעת לגבי מצב המוצר בעת החזרתו שמורה לאתר.

 4. עלות משלוח ההחזרה תחול על הלקוח.

 5. האמור בפרק זה אינו חל על המוצרים והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

 6. לאחר שהלקוח החזיר את מוצר (במקרה שהמוצר סופק לו זה מכבר) או ביטל את העסקה (לפני שהמוצר נשלח ממחסני החברה) לפי הכללים הנ"ל, ישיב האתר ללקוח את התמורה או החלק היחסי ששילם על המוצר באותו אמצעי תשלום שבו שילם הלקוח, בניכוי דמי ביטול העסקה הקבועים בדין.

 7. במקרה של ביטול עיסקה האתר רשאי לגבות דמי ביטול של 5% מסך הרכישה.

 8. באחריות הלקוח להודיע לאתר בתוך פרק זמן של 20 יום במידה ולא קיבל את המוצר או המוצרים אותם הזמין. לאחר פרק זמן זה, ייחשב הלקוח כאילו קיבל את המוצר והאתר לא יישא באחריות לכל טענה או תביעה בדבר אי קבלת המוצר.

 9. האתר שומר לעצמו הזכות לבטל הזמנת גולש במקרים הבאים:

 • ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה או צד שלישי כלשהו

 • התברר כי נפלה באתר טעות סופר מכל סוג שהוא.

 • העסקה / הזמנה התבצעה בניגוד לתקנון זה או בניגוד לחוק.

 • ההזמנה בוצעה שלא בתום לב.

 

 

אחריות:

 1. המוצרים הנמכרים באתר מיוצרים על ידי מיטב היצרנים בעולם והם נושאים בתקופת אחריות מסוימת, כל מוצר ע"פ מדיניות היבואן / יצרן בישראל.

 2. האחריות ניתנת לתקופה של 3 חודשים מיום הקניה אלא אם נאמר אחרת בדף המוצר.

 3. האחריות מיועדת לשימוש פרטי וביתי וניתנת בתנאי שנעשה במוצר שימוש סביר והוגן ובמטרה שלשמה יועד המוצר. בכל מקרה אין אחריות על פגמים שנוצרו כתוצאה משחיקה בלאי ו/או גורם זר.

 4. האחריות ניתנת על ידי היצרן / יבואן ועל ידו בלבד. במקרה של טענה לפגם האתר יעשה כל שביכולתו כדי לתת טיפול הולם לשביעות רצון הגולש. יובהר כי בכל מקרה הגוף הבלעדי הנושא באחריות לפגמים הוא היבואן בלבד, והאתר הוא גורם מתווך בלבד. עם ההסכמה לתקנון זה, מסכים הלקוח כי בכל מקרה של מחלוקת לעניין תוקף האחריות, הוא יהיה רשאי להגיש תביעותיו אך ורק נגד היבואן המספק את המוצר ולא כנגד האתר. ככל שתוגש תביעת הלקוח כנגד האתר בניגוד לאמור בסעיף קטן זה, ישא הלקוח בכל הוצאותיו המשפטיות של האתר.

 5. שימו לב כי שום יצרן אינו נותן אחריות לגבי התנהגות וטיב הסוליה בכל הנוגע להחלקת סוליית הנעליים על משטחים מסוימים במצב רטוב או לח, על כן האתר אינו נושא באחריות לגבי המוצר עצמו או כל נזק שעלול להיגרם לצרכן או צד שלישי כתוצאה מהחלקה וכיו"ב. יוצאים מהכלל הם מוצרים שעליהם נאמר במפורש כי הם מונעי החלקה.

 6. זמן טיפול במוצר הוא כ-30 ימי עסקים (לא כולל ימי ו' ש' חגים או ערבי חג) מהתאריך שבו התקבל המוצר בכתובת האתר.

 7. התקנות והכללים הנוגעות לביטול עסקה אינם חלים על מוצרים פגומים.

 

 

תנאים נוספים

 1. 1. בכל מקרה של שאלה , בירור, תלונה לגבי התכנים המופיעים באתר או המוצרים המוצעים לרכישה דרכו, מפעילי האתר יעשו את מיטב יכולתם להתייחס למקרה.       הפניה לאתר תיעשה באמצעות הטלפון בשעות הפעילות או באמצעות משלוח הודעת דוא"ל.

 2. 2. כל סימני המסחר, טקסטים, מידע, גרפיקות עיצוב, סימני לוגו, הם בבעלות האתר בלבד ואסורה העתקם שכפולם, פרסומם, עריכתם או כל שימוש אחר ללא             אישור מפורש בכתב מבעלי האתר.

 3. 3. כל המוצרים הנמצאים באתר מוגנים וכפופים לזכויות יוצרים ע"פ חוק.

 4. 4. בכל מקרה של חילוקי דעות, תביעות או בירור משפטי מכל סוג שהוא, סמכות השיפוט נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים.

bottom of page